O przedszkolu

Przedszkole przy ulicy  Wołowskiej powstało w 2011 r.  

W naszej placówce dzieci przebywają

w swoich grupach wiekowych: 

3 – latków (dopuszcza się 2,5 latki), 4, 5 i 6 – latków.

Placówka jest wyposażona w meble i zabawki dostosowane do potrzeb i wieku dzieci,
z sanitariatami dla każdej z grup oraz placem zabaw.

Zapewniamy:

 • fachową opiekę nad dzieckiem 

 • doskonałe przygotowanie do szkoły 

 • imprezy i zabawy na terenie placówki 

 • atrakcyjne wycieczki

 • interesujące warsztaty

 • szeroką gamę spotkań  wspierających rozwój

Nasze przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

Do realizacji zadań programowych wykorzystujemy nowatorskie metody pracy.

Najważniejsze z nich, to:

 • Metody aktywizujące oparte na pedagogice zabawy 

 • Techniki twórczego myślenia 

 • Metoda Dobrego startu M. Bogdanowicz, służąca przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania 

 • Metoda wspomagająca rozwój umysłowy i edukację matematyczną E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 

 • Rozwiązywanie problemów otwartych 

 • Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne 

 • Gimnastyka twórcza i rytmiczna A. i M. Kniessów, K. Orffa i R. Labana 

Metody te służą:

 • Uatrakcyjnianiu zajęć i zabaw,

 • Integracji społeczności przedszkolnej oraz integracji ze środowiskiem,

 • Wspomagają rozwój, 

 • Pobudzają do twórczego myślenia i działania, 

 • Dają możliwość zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci

Szanujemy prawa naszych dzieci i na co dzień funkcjonujemy zgodnie z nimi

MY, DZIECI MAMY SWOJE PRAWA:

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Dz. U. Z 23 grudnia 1991 r. Nr 120, poz. 526
W jej rozumieniu „DZIECKO” oznacza każdą istotę w wieku poniżej osiemnastu lat.
Prawa zawarte w konwencji są respektowane i gwarantowane wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych,

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdan ia.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Szanuj mnie, żebym szanowała innych.
Wybaczaj, żebym umiała wybaczać.
Słuchaj, żebym umiała słuchać.
Nie bij, żebym nie biła.
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać.
Nie wyśmiewaj.
Nie obrażaj
Nie lekceważ.
Kochaj mnie, żebym umiała kochać.
Uczę się życia od ciebie.       

 •