Plan dnia

 

Przedszkola Niepublicznego „Bajkowe Nutki 2”

 • 6.30-8.10    Przyjmowanie dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i grupowe;  dowolne i   inspirowane, praca wyrównawcza i stymulacyjna. korzystanie z  gier i układanek stolikowych,  zabawy zorganizowane w kole lub przy  muzyce, utrwalenie  opanowanych w  przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju   procesów poznawczych, 
 • 8.10-8.15 Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków   higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,
 • 8.15-9.00 Śniadanie i przygotowanie do zajęć, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Zwracanie uwagi na  prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków-edukacja zdrowotna, wdrażanie i  przyswajanie nawyków higienicznych,
  9.00 –9.15  Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne, opanowanie umiejętności prawidłowego mycia zębów,
  9.15 – 10.15  Zajęcia edukacyjne z całą grupą, wynikające z  podstawy programowej w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową 
 • 10.00- 10.15 czynności organizacyjno – porządkowe /w zależności od gr. wiekowej/, ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności,                                          

Przedszkola Niepublicznego „Bajkowe Nutki 2”

 • 6.30-8.10    Przyjmowanie dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i grupowe;  dowolne i   inspirowane, praca wyrównawcza i stymulacyjna. korzystanie z  gier i układanek stolikowych,  zabawy zorganizowane w kole lub przy  muzyce, utrwalenie  opanowanych w  przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju   procesów poznawczych, 
 • 8.10-8.15 Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków   higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,
 • 8.15-9.00 Śniadanie i przygotowanie do zajęć, doskonalenie umiejętności samodzielnego  i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Zwracanie uwagi na  prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków-edukacja zdrowotna, wdrażanie i  przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie     umiejętności mycia zębów, czynności samoobsługowe,
  9.00 –9.15  Zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczne,
  9.15 – 10.15  Zajęcia edukacyjne z całą grupą, wynikające z  podstawy programowej w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową 
 • 10.00- 10.15 czynności organizacyjno – porządkowe /w zależności od gr. wiekowej/, ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielnośc

 • 10.15 – 11.45 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery wycieczki, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, nauka bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacyjnych,  przestrzegania ustalonych zasad i norm panujących w grupie,  zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
 • 11.45-12.15 Zajęcia edukacyjne z całą grupą, warsztaty wynikające z   podstawy  programowej,  j. angielski, j. niemiecki, oraz warsztaty z rytmiki, zajęcia taneczne, gimnastyka korygująca wady podstawy ,warsztaty przyrodnicze, z robotyki ,ceramiczne, teatralne itp. 
 • 12.15- 12.45 Obiad (I danie – zupa), wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności  prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, 
  12.45-13.45  Relaks, słuchanie bajek warsztaty , zabawy indywidualne i    zespołowe, dowolne i organizowane, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne. 
 • 13.45-14.30 Obiad ( II danie) wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,  dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
 • 14.30-15.50 Relaks, zabawy zespołowe, czynności porządkowe i  higieniczne, zabawy   w ogrodzie przedszkolnym, spektakle teatralne
 • 15.50-16.10  Zabiegi higieniczne i  Podwieczorek
 • 16.00 – 17.25 – realizacja propozycji dzieci i nauczycielki  w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
  Wspólne zabawy i gry  Rozchodzenie się dzieci