Warsztaty

Przedstawiamy ofertę  wspierającą  rozwój naszych maluszków,  tak aby pobyt w przedszkolu był dla nich przyjemnością.

Spotkania z językiem angielskim 2x w tygodniu

Zajęcia językowe,  zapoznają dzieci z językiem obcym oraz rozbudzają w nich dziecięcą ciekawość i świadomość językową. Rozwinięte formy zabawy, przeplatane krótkimi formami wierszy i piosenek oraz wykorzystywanie poleceń nauczyciela w języku obcym, to nasz sposób na to, by maluchy instynktownie uczyły się języka obcego. Na warsztatach z języka angielskiego wykorzystywane są szeroko pojęte metody oparte na działaniu, w których ruch wspomaga rozumienie obcych wyrażeń.

Spotkania z muzyką 1 x w tygodniu

Zajęcia z rytmiki,  wprowadzają dzieci w świat muzyki, instrumentów i prawidłowego poczucia rytmu. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe kształtują ciekawość muzyczną dziecka, rozwijają jego słuch i zachęcają do aktywności ruchowej. To zajęcia pełne radości, twórczej atmosfery oraz tanecznego kroku.

Zabawy z gliną   2 x w m-cu

Praca z gliną to niesamowita zabawa i jednocześnie cenny trening sensoryczny dla dziecięcych rączek. Podczas zajęć ceramicznych dzieci  pobudzają swoją wyobraźnię i kreatywność, dodatkowo usprawniając  umiejętność cierpliwości i koncentracji.

Aktywne spotkania z psami 2 x w m-cu

Dzieciom podczas zajęć towarzyszy pies Scooby, który razem ze swoim opiekunem wprowadza dzieci w świat zwierząt, wskazując prawidłowy kontakt z psimi emocjami. Zajęcia dogoterapii rozbudzają w dzieciach ogromną radość, a forma zabaw i sztuczek aktywizuje nawet najbardziej nieśmiałego przedszkolaka.

Gimnastykę korygującą wady postawy 2 x w tygodniu

Zajęcia ogólnousprawniające i kształtujące podstawowe cechy motoryczne dzieci. Rozbudowana forma zajęć oraz ciekawe pomysły, z wykorzystaniem takich przyborów jak taśmy elastyczne, drabinki, obręcze, materace czy ścieżki sensoryczne, to fantastyczne podejście do rozwoju dziecięcej sprawności. Warsztaty ukierunkowane są przede wszystkim na kształtowaniu prawidłowej postawy ciała oraz zapobieganiu wad postawy u dzieci.

Warsztaty logopedyczne  1 x w tygodniu

Celem warsztatów logopedycznych jest przede wszystkim wspieranie prawidłowego rozwoju aparatu mowy, kształtowanie poprawnej artykulacji głosek, profilaktyka wad wymowy, jak również rozwijanie słuchu fonematycznego.  W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprawnego porozumiewania się oraz czerpią radość z zabawy głoską, sylabą i słowem.

Zabawa w teatr 2 x w m-cu

Warsztaty pełne zabawy, uśmiechu i dziecięcej ekspresji. Przedszkolaki wchodząc w świat fantazji i wyobrażeń uwalniają swoje negatywne emocje i otwierają się na otoczenie nie czując skrępowania. Stają się odważne i śmiałe, trenują swoją pamięć i umiejętność współdziałania.

Robotyka z kodowaniem 2 x w m-cu

Zajęcia robotyki to zajęcia niesamowicie rozwijające i kształtujące logiczne myślenie u dzieci. Dzieci uczą się kodowania poprzez zabawy i ćwiczenia na matach edukacyjnych. Roboty edukacyjne wykorzystywane na zajęciach pozwalają lepiej poznawać świat, kształtują wyobraźnię przestrzenną oraz uczą samodzielnego rozwiązywania problemów.

Przyroda i ja 2 x w m-cu

Warsztaty przyrodnicze uwielbiane przez dzieci, budzą ciekawość i aktywność poznawczą maluchów na otaczający nas świat. Kształtują pozytywne postawy wobec przyrody i uczą obserwować przyrodę okiem badacza. Każde zajęcia niosą ze sobą niesamowicie ciekawe treści, zachęcając również do uczestnictwa w zabawach badawczych.

Zumba 2 x w m-cu

Połączenie tańca, zabawy i aerobiku, które uwielbia każdy przedszkolak ! Szalona forma aktywności idealnie dopasowana dla dzieci, w której trening oparty jest na rytmie muzyki oraz ćwiczeniu grupowych układów tanecznych. Warsztaty zumby rozwijają koordynację i gibkość ciała, a wszystko to w atmosferze uśmiechu i czystej przyjemności.

Sensoplastyka 2 x w m-cu

Sensoplastyka rozwija kreatywność i twórcze myślenie dziecka poprzez pobudzanie wszystkich jego zmysłów dzięki użyciu łatwo dostępnych produktów spożywczych i pełnej palety barw. Zajęcia te wspierają samodzielność dziecka i wzmacniają jego wiarę we własne możliwości. Działania sensoplastyczne sprzyjają również relaksacji maluchów.

oraz  dodatkowo odpłatne:

Szachy

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w małych grupach wiekowych mające na celu zainteresowanie samą istotą gry w szachy. Dzieci biorące udział w warsztatach szachowych uczą się strategicznego myślenia, trenują pamięć.  Jednym słowem, chcesz mieć doskonałą pamięć? Graj z szachy!

Nauka gry na pianinie

Poznanie podstaw gry na pianinie w formie indywidualnych lekcji odbywających się dwa razy w tygodniu. Dzieci otwarte na nową pasję kształtują wrażliwość i koncentrację, wchodzą w świat muzyki, poznają budowę i dynamikę utworów, reagują na brzmienia instrumentu oraz próbują tworzyć własną grę. Każde dziecko może nauczyć się grać na instrumencie, a kontakt z muzyką ułatwi mu w przyszłości przyswajanie nowej wiedzy.

Cykliczne lekcje muzyczne w NFM

Lekcje muzyczne dla dzieci z grup 5 i 6-latków, podczas których uczestnicy aktywnie słuchają muzyki, poruszają się, tańczą, śpiewają, a także wykonują różne ćwiczenia rytmiczne. Dzieci doskonalą swój słuch muzyczny, koordynację słuchowo-ruchową, uczą się grać na prostych instrumentach perkusyjnych, a także zapamiętują układy przestrzenno-ruchowe. Kształcą także umiejętności kreatywnego myślenia, koncentracji uwagi, panowania nad swoim ciałem i muzykowania w zespole.

Serdecznie zapraszamy do wejścia w progi Bajkowych Nutek!